CÁC CHỦNG VÂN TAY CHÍNH
Dấu vân tay bắt đầu hình thành trong tuần lễ thứ 12 của thai kỳ và không thay đổi đến suốt đời. Không có hai dấu vân tay giống nhau. Hơn 100 năm kiểm tra thực nghiệm và nghiên cứu đã hỗ trợ sự phát hiện tính độc đáo dấu vân tay. Các cặp song sinh cùng trứng vẫn không có dấu vân tay giống nhau hoàn toàn.

loop

MÔ TẢ CHỦNG LOOP
 • Trong một mô hình vòng, các sống sẽ chảy vào một bên rồi uốn ngược lại và thoát ra rồi từ đó nó nhập vào và  chỉ có một tâm.
 • Có hai loại Loop :Ulnar Loop, Radial Loop.

whorl

MÔ TẢ CHỦNG WHORL
 • Bao gồm một loạt các vòng tròn đồng tâm và hai góc.
 • Có mô hình Whorl có hai tâm.
 • Có bốn loại mô hình Whorl: Plain Whorl, Central Pocket Loop Whorl, Double Loop Whorl, Accidental Whorl.
 • Whorl chiếm 25%  tổng số vân tay.

arch

MÔ TẢ CHỦNG ARCH
 • Gồm các dòng chảy ra hai bên, Không có tâm.
 • Có hai loại Arch: Plain Arch, Tented Arch.
 • Mô hình Arch chiếm 5% tổng số vân tay.

ĐẶC TRƯNG TÍNH CÁCH

 • Bạn sở hữu đặc tính nhẹ nhàng, mềm mỏng, thân thiện.
 • Khả năng thích nghi với môi trường tốt.
 • Hướng tới sự hòa hợp và hòa bình và không thích sự mâu thuẫn, gay gắt.
 • Dễ dàng kết bạn, cảm kích và đánh giá cao điểm mạnh của người khác.
  • Tinh thần chiến đấu của bạn cao.
  • Một khi bạn đã định hướng mục tiêu, bạn hăng say tiến về mục tiêu và theo đuổi sự thách thức và những nhiệm vụ khó khăn.
  • Bạn thích người khác lắng nghe và tuân thủ sự sắp xếp của mình.
  • Bạn biết cách để đạt được mục tiêu, chủ động trong công việc.
 • Mẫu người theo phong cách “chậm mà chắc”, làm việc từng bước, từng bước.
 • Thực tế, chỉ chấp nhận vấn đề khi có chứng cứ rõ ràng, hay thông tin xác thực.
 • An toàn luôn là yếu tố đầu tiên, vì vậy thường đa nghi và có cảm giác đề phòng.