KHOA HỌC SINH TRẮC HỌC VÂN TAY LÀ GÌ?

Tên gọi khoa học: DERMATOGLYPHICS

Ngành khoa học Sinh trắc học Dấu vân tay dựa trên những thành tựu khoa học nghiên cứu về di truyền học, phôi thai học, sự cấu tạo của vân da tay và não bộ.

Phương pháp Sinh trắc học Dấu vân tay phân tích mật độ dày đặc, độ dài – ngắn, các khúc quanh, hình dạng của vân tay, … để phân tích chỉ số TFRC (mật độ phân bố neutron thần kinh) và các năng lực tiềm ẩn của não bộ.

LỊCH SỬ
“SINH TRẮC HỌC VÂN TAY”

KHOA HỌC SINH TRẮC HỌC VÂN TAY LÀ GÌ?

Tên gọi khoa học: DERMATOGLYPHICS

Ngành khoa học Sinh trắc học Dấu vân tay dựa trên những thành tựu khoa học nghiên cứu về di truyền học, phôi thai học, sự cấu tạo của vân da tay và não bộ.

Phương pháp Sinh trắc học Dấu vân tay phân tích mật độ dày đặc, độ dài – ngắn, các khúc quanh, hình dạng của vân tay, … để phân tích chỉ số TFRC (mật độ phân bố neutron thần kinh) và các năng lực tiềm ẩn của não bộ.

LỊCH SỬ
“SINH TRẮC HỌC VÂN TAY”

TÌM HIỂU VỀ VÂN TAY NHÂN TÀI VÀ 5 THIÊN TÀI THẾ KỈ

TÌM HIỂU NGAY

TÌM HIỂU VỀ VÂN TAY NHÂN TÀI VÀ 5 THIÊN TÀI THẾ KỈ

TÌM HIỂU NGAY

CHARLOTTE WOLF

Nhà nghiên cứu vân tay (1897 – 1986)

Bà chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, biểu đồ và một ít các công cụ máy móc của thời kì đó để giải thích mối liên hệ giữa bàn tay và ý thức. Qua kết quả thống kê cho thấy có mối liên hệ mật thiết giữa mỗi bàn tay với ý thức và tiềm ý thức của con người; giữa các ngón tay với nhận thức và tư duy. Đồng thời bà cũng cho biết ngón cái và ngón trỏ có thể cho biết năng lực tự ý thức và ý chí của mỗi người.

CHARLOTTE WOLF

Nhà nghiên cứu vân tay (1897 – 1986)

Bà chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, biểu đồ và một ít các công cụ máy móc của thời kì đó để giải thích mối liên hệ giữa bàn tay và ý thức. Qua kết quả thống kê cho thấy có mối liên hệ mật thiết giữa mỗi bàn tay với ý thức và tiềm ý thức của con người; giữa các ngón tay với nhận thức và tư duy. Đồng thời bà cũng cho biết ngón cái và ngón trỏ có thể cho biết năng lực tự ý thức và ý chí của mỗi người.

BERYL HUTCHINSON MBE
Người đầu tiên phát hiện vân tay học

Sau Noel Jacqui, bà là người kế nhiệm điều hành Hiệp hội nghiên cứu các loại hình sinh lý (Society for the Study of Physiological Patterns – SSPP) trên 30 năm. Năm 1967, Berly B.Hutchison (1891 – 1981) – Người đầu tiên phát hiện vân tay học có thể chứng minh đặc trưng tính cách bẩm sinh của mỗi người.

TIẾN SĨ HAROLD CUMMIS
Cha đẻ của ngành nghiên cứu Khoa Học Dấu Vân Tay

Năm 1926, Tiến sĩ Harold Cummis (1894 – 1976) được xem là cha đẻ của ngành nghiên cứu khoa học dấu vân tay đưa ra lý luận chỉ số cường độ vân tay PI (Pattern Intensity). Giá trị RC, số lượng tam giác điểm, hình dạng vân tay, vị trí hình dạng vân tay ở những ngón tay khác nhau có liên quan đến tiềm năng và trí tuệ của con người. Ông nghiên cứu ra rằng dấu vân tay được hình thành đồng thời với sự hoàn thiện các cấu trúc não bộ. Dấu vân tay được khởi tạo ở thai nhi vào giai đoạn từ 13-19 tuần tuổi. Vào giai đoạn trước đó, thai nhi không có dấu vân tay đồng thời não bộ cũng chỉ trong giai đoạn hình thành. Khi thai nhi được 19 tuần tuổi cũng là lúc các vùng não chính của não hình thành bao gồm cả vỏ đại não.

Kết luận của ngành nghiên cứu sinh trắc học vân tay (Dermatoglyphics) theo lý luận của Tiến sĩ Harold Cummi là mỗi người trong chúng ta có tiềm năng, cách suy nghĩ và hành động khác nhau. Nhưng để tìm hiểu tại sao một người lại hành động thế này còn người kia lại hành động thế khác, một người có năng khiếu về lĩnh vực này nhưng người khác lại không, thì chỉ có một con đường duy nhấtnghiên cứu cấu trúc não bộ của họ thông qua dấu ấn rất riêng được thể hiện qua các đường vân trên ngón tay của họ (công nghệ sinh trắc học dấu vân tay).

Kết luận của ngành nghiên cứu sinh trắc học vân tay (Dermatoglyphics) theo lý luận của Tiến sĩ Harold Cummi là mỗi người trong chúng ta có tiềm năng, cách suy nghĩ và hành động khác nhau. Nhưng để tìm hiểu tại sao một người lại hành động thế này còn người kia lại hành động thế khác, một người có năng khiếu về lĩnh vực này nhưng người khác lại không, thì chỉ có một con đường duy nhấtnghiên cứu cấu trúc não bộ của họ thông qua dấu ấn rất riêng được thể hiện qua các đường vân trên ngón tay của họ (công nghệ sinh trắc học dấu vân tay).

ỨNG DỤNG

ỨNG DỤNG

Liên hệ chúng tôi: